top of page

מבחני הקבלה

ניתן להצטרף למגמה בתחילת כל שנה, מכיתה ז' ועד י'. הקבלה למגמה מותנית במבחן קבלה מקדים. יש להירשם למבחן הקבלה מראש בטופס הרישום בדף זה.

מבחני קבלה לעולים לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"ה

 

כמדי שנה תפתח מגמת המחול של ביה"ס קציר (חט"ב א') את שעריה לתלמידים העולים לכיתה ז'.

זו הכתה הראשונה בתכנית שש-שנתית עם אפשרות לגשת לבחינות בגרות בתחומי המחול.

תכנית הלימודים כוללת מגוון רחב של מקצועות המחול, סדנאות, מופעים, מפגשים ועוד.

ההשתתפות במגמה כרוכה בעלות כספית ומבחני התאמה למגמה.

מבחני הקבלה מיועדים לתלמידי כיתות ו' בעלי רקע במחול/ בהתעמלות אמנותית/ בספורט.

 

על הנבחנים להצטייד ב:

1) בגדי מחול (בגד גוף, גרביון לבן, נעלי בלט ושיער אסוף).

בנים - במכנסי התעמלות וחולצת T לבנה.

2) צילום תעודת ציונים של כיתה ו' (מחצית ראשונה).

3) אישור השתתפות באודישן כתוב וחתום ע"י ההורים.

ללא אישור מההורים ותעודה לא תתאפשר השתתפות בבחינה.

 

* אין צורך בהכנת קטע מחול לבחינה.

 

תוכלו להירשם למבחני הקבלה, דרך הטופס המקוון.

לחצו על הקישור, כדי להיכנס לטופס הרישום.

Audition_z.jpg

מבחני קבלה לכיתה י' - לשנה"ל תשפ"ה  

מבחני הקבלה מיועדים לתלמידי כיתה ט' המעוניינים להצטרף למגמת המחול בשנת הלימודים הקרבה.

על הנבחנים להיות בעלי רקע במחול.

אלו שיתקבלו יצטרפו למגמת המחול, למשך שלושת שנות התיכון. במסגרת שנים אלו, התלמידים יקחו חלק בשיעורי מחול מגוונים במסגרת מערכת השעות הבית ספרית, מופעי מחול, סדנאות מחול המנוהלות ע"י יוצרים ישראלים מובילים בתחומם, ערבי מגמה ועוד פרויקטים נוספים.

מגמת המחול מגישה לבגרות של 5 יחידות לימוד וסיום עם תעודת מדריך פילאטיס מזרון.

פרטים נוספים מופיעים באתר (תוכנית הלימודים בתיכון) ובחוברת שחולקה לתלמידי כיתה ט' בערב החשיפה.

 

על הנבחנים להצטייד ב:

1) בגדי מחול (בגד גוף, גרביון לבן, נעלי בלט
ושיער אסוף).

בנים - במכנס טרנינג וחולצה לבנה.

2) יש להכין קטע סולו מחול קצר
(בין דקה עד דקה וחצי).

3) דיסק מוסיקה מוכן/התקן נייד לקטע סולו

 

תוכלו להירשם למבחני הקבלה, דרך טופס הרישום המקוון.

לחצו על הקישור, כדי להיכנס לטופס הרישום.

 

Audition_y.jpg

מועדים חשובים

מבחני קבלה לעולים לכיתה ז'
20.2.24 יום שלישי

14:30 רישום
15:00 תחילת הבחינה
16:30 שעת סיום משוערת

מיועד ל:

תלמידי כיתה ו' המעוניינים להצטרף למגמת המחול בחטיבה.

איפה? 

אשכול הפיס בחט"ב קציר א'

מתי?

14:30-16:30

איך?

לחצו על הקישור ויפתח לכם טופס ההרשמה

מבחני קבלה לעולים לכיתה י'
19.2.24 יום שני

14:30 תחילת הבחינה

16:00 שעת סיום משוערת

מיועד ל:

תלמידי כיתה י' המעוניינים להצטרף למגמת המחול בתיכון.

איפה? 

אשכול הפיס בחט"ב קציר א'

מתי?

14:30-16:00

איך?

לחצו על הקישור ויפתח לכם טופס ההרשמה

bottom of page